TECH NEWS

Hot news

Map4D - Giải pháp thay thế Google Maps Platform tại Việt Nam

Bản đồ số – Cuộc đua số hoá dữ liệu không gian địa lý tại Việt Nam

Năm 2023 sắp khép lại với nhiều sự kiện chuyển đổi số nổi bật. Có thể thấy cuộc đua về công nghệ số, giải pháp số rộng khắp các lĩnh vực. Và sự nóng lên bởi sự “nước rút” của các doanh nghiệp, ban ngành Việt Nam. Trong đó, không thể không nhắc đến cuộc đua số hoá dữ liệu không gian địa lý – bản đồ số trong các lĩnh vực: giao thông, du lịch thông minh, địa danh văn hoá lịch sử, đa ngành,…

See more "
Sử dụng bản đồ số trên thiết bị di động

What is a digital map? What is a digital map platform?

With the development of technology and the internet, digital maps are becoming more popular than ever. But have you ever wondered, what is a digital map and what is a digital map platform? In this article, we will learn about the concept of digital maps and digital mapping platforms.

See more "

Digital map platform affirms national territorial integrity

Digital maps have become useful tools for many different fields, from business to science and technology. In particular, with the development of the digital map platform, identifying and managing national territories has become easier than ever. In this article, we will learn about the power of the digital map platform in asserting national territorial integrity and how an outstanding product like Map4D Vietnam has contributed to this.

See more "
Map4D - Giải pháp thay thế Google Maps Platform tại Việt Nam

Bản đồ số – Cuộc đua số hoá dữ liệu không gian địa lý tại Việt Nam

Năm 2023 sắp khép lại với nhiều sự kiện chuyển đổi số nổi bật. Có thể thấy cuộc đua về công nghệ số, giải pháp số rộng khắp các lĩnh vực. Và sự nóng lên bởi sự “nước rút” của các doanh nghiệp, ban ngành Việt Nam. Trong đó, không thể không nhắc đến cuộc đua số hoá dữ liệu không gian địa lý – bản đồ số trong các lĩnh vực: giao thông, du lịch thông minh, địa danh văn hoá lịch sử, đa ngành,…

See more "
Sử dụng bản đồ số trên thiết bị di động

What is a digital map? What is a digital map platform?

With the development of technology and the internet, digital maps are becoming more popular than ever. But have you ever wondered, what is a digital map and what is a digital map platform? In this article, we will learn about the concept of digital maps and digital mapping platforms.

See more "

Digital map platform affirms national territorial integrity

Digital maps have become useful tools for many different fields, from business to science and technology. In particular, with the development of the digital map platform, identifying and managing national territories has become easier than ever. In this article, we will learn about the power of the digital map platform in asserting national territorial integrity and how an outstanding product like Map4D Vietnam has contributed to this.

See more "
en_US