Tích hợp Map4D api vào website: Dễ dàng – Nhanh chóng

 

Để tích hợp Map4D API vào website của bạn, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập hoặc đăng kí vào Map4D để tạo và quản lý key1.
  2. Hiểu rõ tài liệu hướng dẫn của Map4D API1.
  3. Sử dụng API key để gọi các hàm API1.

Các hàm API mà bạn có thể sử dụng bao gồm:

Để gọi API, bạn có thể sử dụng đường dẫn sau:

https://api.map4d.vn/sdk/map/{API_FUNCTION}?{PARAMETER1}={VALUE1}&{PARAMETER2}={VALUE2}&{PARAMETER(n)}={VALUE(n)}&key={Your_Api_Key}

Trong đó:

Bạn cũng có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn cách tích hợp API của bên thứ ba vào website2 để có thêm thông tin chi tiết.

Chúc bạn thành công!

——–
𝐈𝐎𝐓𝐋𝐢𝐧𝐤 – 𝐍𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧𝐠
☎ Hotline: 028 9999 6889
📧 Email: info@iotlink.com.vn

Related news

0 0 votes
Rate Articles
Subscribe
Notify of
guest
0 Feedback
Inline Feedbacks
View all comments

Share:

MAYBE YOU ARE INTERESTED

en_US