ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Vibus đồng hành cùng cải thiện vận tải công cộng
TRANG CHỦ

Quản lý hạ tầng: Quản lí trạm dừng, quản lí tuyến đường

Quản lý lộ trình tuyến: Thiết kế lộ trình tuyến buýt, quản lí lộ trình tuyết buýt

Quản lý xe và thiết bị: Quản lí xe buýt, quản lí thiết bị GPS

Quản lý nhân sự: Phân quyền quản trị, nhân viên quản trị


IOS


Android

Thông tin liên hệ của bạn đang được xử lý gửi đi