Số hoá 3D dữ liệu công trình kỹ thuật ngầm

– Cung cấp bản đồ nền chuyên biệt cho các công trình ngầm.

– Số hoá 3D và trực quan các hệ thống công trình ngầm phục vụ công tác điều hành, quản lý, quy hoạch xây dựng,..

– Liên kết dữ liệu mặt đất và ngầm. Hỗ trợ công nghệ VR nhằm mục đích dễ dàng nhận diện và kiểm soát hạ tầng ngầm.

viTiếng Việt