Phần mềm Kho dữ liệu dùng chung trên nền công nghệ dữ liệu lớn

(MapHub)

          Phần mềm Kho dữ liệu dùng chung trên nền công nghệ dữ liệu lớn (hay Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu không gian địa lý dùng chung – MapHub) là một sản phẩm thuần Việt, do đội ngũ kỹ thuật người Việt phát triển, có các giao diện nhất quán và dễ sử dụng cho phép người dùng không chuyên chia sẻ dữ liệu và tạo bản đồ tương tác.

          Các công cụ quản lý dữ liệu được tích hợp trong MapHub cho phép tạo, tích hợp dữ liệu, siêu dữ liệu và trực quan hóa bản đồ. Mỗi tập dữ liệu trong hệ thống có thể được chia sẻ công khai hoặc bị hạn chế để chỉ cho phép truy cập đối với những người dùng cụ thể.

          Dữ liệu bản đồ chuyên ngành của các tỉnh đều được xây dựng và tập trung lưu trữ tại các Sở ban ngành… Vì vậy đây là đầu mối cung cấp dữ liệu cho Kho dữ liệu bản đồ dùng chung. MabHub cho phép các bộ công cụ để các Sở có thể cung cấp tích hợp dữ liệu chuyên ngành vào Kho dữ liệu bản đồ dùng chung. MapHub gồm 03 phân hệ chính:

  1. Phân hệ công cụ tích hợp dữ liệu bản đồ:
   • Tích hợp và quản lý tài liệu thô
   • Tích hợp và quản lý các lớp dữ liệu bản đồ chuyên ngành
   • Biên tập bản đồ chuyên ngành
   • Tính năng tìm kiếm dữ liệu bản đồ

                2. Phân hệ dịch vụ chia sẻ dữ liệu bản đồ:

   • Tính năng chia sẻ dữ liệu
   • Phân quyền

                3. Phân hệ Dashboard.

Dashboard là một tính năng nâng cao trong hệ thống quản lý dữ liệu không gian địa lý dùng chung trên nền tảng bản đồ số Map4D, cung cấp cho người dùng nơi để thêm các tiện ích (widget), chẳng hạn như biểu đồ, bản đồ, bảng, văn bản và bộ đếm, đồng thời có thể tạo kết nối giữa chúng để:

   • Cung cấp tổng quan để hình dung rõ hơn về ngữ cảnh dữ liệu cụ thể.
   • Tương tác không gian và phân tích với dữ liệu bằng cách tạo kết nối giữa các tiện ích.
   • Thực hiện phân tích trên các lớp/dữ liệu liên quan.

 

Tính năng dashboard

Trọn gói

Phần mềm Kho dữ liệu dùng chung trên nền công nghệ dữ liệu lớn
(Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu không gian địa lý dùng chung – MapHub)
VND 1
tỷ /năm
 • Cho phép tạo, tích hợp dữ liệu, siêu dữ liệu và trực quan hóa bản đồ.
 • Đầu mối cung cấp dữ liệu cho Kho dữ liệu bản đồ dùng chung.
 • MapHub gồm 03 phân hệ chính:

   1. Phân hệ công cụ tích hợp dữ liệu bản đồ.
   2. Phân hệ dịch vụ chia sẻ dữ liệu bản đồ.
   3. Phân hệ Dashboard.
Thuê
vi

BẠN CẦN HỖ TRỢ ?

Hãy điền vào form bên dưới. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.