Phần mềm Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Phần mềm Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Phần mềm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là phần mềm chuyên dụng, với tính năng hỗ trợ giải quyết nghiệp vụ của ngành xây dựng (theo quy trình tác nghiệp).

Đây là phân loại phần mềm nội bộ, được xây dựng và phát triển theo nhu cầu riêng của từng Sở, Ban ngành.

Phần mềm có chức năng tương ứng với từng phân hệ sử dụng:

  1. Nhóm chức năng quản trị hệ thống
   • Nhóm chức năng quản trị:
     • Người dùng.
     • Trang liên kết.
     • Nhóm người dùng.
     • Đối tượng 3D.
     • Quản trị theo vai trò người dùng, nhóm người dùng.
     • Quản lý danh mục phòng ban.
     • Quản lý danh mục đơn vị.
     • Quản lý danh mục đơn vị hành chính.
     • Quản lý lịch sử hệ thống.
     • Quản lý danh mục loại hình ảnh.
     • Quản lý danh mục quy hoạch.
   • Nhóm chức năng đăng ký tài khoản trên web: Quản lý các thông tin như:
    • Đăng ký tài khoản.
    • Lịch sử đăng nhập vào hệ thống.
    • Lịch sử đăng xuất ra khỏi hệ thống.
   • Nhóm chức năng quản lý và cập nhật dữ liệu không gian:

Với chức năng nhập/xuất dữ liệu riêng biệt theo từng phân loại người dùng như: Lãnh đạo, chuyên viên quản lý, chuyên viên xử lý, chuyên viên thực hiện.

   • Nhóm chức năng quản trị hệ thống bản đồ:

Với các chức năng như quản trị, quản lý, tra cứu và phân quyền xử lý, biên tập dữ liệu bản đồ cho từng phân loại người dùng. Đồng thời cung cấp tính năng tiện ích bản đồ liên quan (đo đạc, phân tích, truy xuất,..).

   • Nhóm chức năng quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu:

Cung cấp chức năng quản lý về chủ đề dịch vụ, cập nhật các thông tin liên quan về dịch vụ cung cấp, phân quyền dữ liệu,…

2. Phân hệ tra cứu quy hoạch

   • Nhóm chức năng xem thông tin quy hoạch trên giao diện web:
    • Theo vị trí bất kỳ.
    • Theo vị trí liên quan.
    • Theo địa chỉ.
    • Theo khu quy hoạch.
    • Theo ô quy hoạch.
    • Gần vị trí quan tâm.

 

3. Phân hệ quản lý hồ sơ quy hoạch

   • Module quản lý trên giao diện web. Bao gồm:
    • Nhóm chức năng quản lý hồ sơ.
    • Module kiểm tra hồ sơ trước tích hợp.
    • Module tích hợp hồ sơ.
    • Module cập nhật hồ sơ có sẵn.
    • Module khai thác hồ sơ đã tích hợp.
    • Module thống kê.

 

4. Phân hệ quản lý luân chuyển hồ sơ

    • Module quản lý hồ sơ theo đơn vị tư vấn.
    • Thẩm định hồ sơ quy hoạch.

 

5. Phân hệ thẩm định nhiệm vụ

    • Module quản lý danh sách nhiệm vụ chi tiết của chủ đầu tư.
    • Module quản lý danh sách nhiệm vụ chi tiết của lãnh đạo/chuyên viên.
    • Module quản lý danh sách nhiệm vụ chi tiết của chuyên viên.

 

6. API chia sẻ dữ liệu quy hoạch

 

Ngoài ra, gói dịch vụ Hệ thống thông tin địa lý (GIS) còn cung cấp ứng dụng GIS 3D và các mô hình thành phố 3D trong công tác quản lý đô thị. Với đầy đủ tính năng như: Thu thập dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Xử lý dữ liệu và Chia sẻ dữ liệu.

Trong đó, nổi bật với tính năng số hóa mô hình 3D (3 chiều) cho các đối tượng công trình, kiến trúc… được thực hiện và sử dụng bởi các thiết bị chuyên nghiệp, công nghệ cao nhằm quay/chụp hình ảnh 3D của công trình, kiến trúc với chất lượng cao. Sau đó, đội kỹ sư, chuyên viên IOTLINK – Map4D sẽ tổng hợp, xử lý và biên tập theo nhu cầu của từng dự án, từng công trình, kiến trúc,…

Phần mềm
Hệ thống thông tin địa lý
(Map4D GIS)

VND 5,9
tỷ

Trọn gói
 • Phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ giải quyết nghiệp vụ của ngành xây dựng (theo quy trình tác nghiệp).
 • Ứng dụng GIS 3D và các mô hình thành phố 3D trong công tác quản lý đô thị.
 • Thu thập và xử lý dữ liệu ảnh số từ thiết bị bay không người lái.
 • Số hóa mô hình 3D (3 chiều) cho các đối tượng công trình, kiến trúc.
vi

BẠN CẦN HỖ TRỢ ?

Hãy điền vào form bên dưới. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.