Gói dịch vụ

IOTLink cung cấp gói dịch vụ bản đồ số dùng chung, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các dự án của các tỉnh/thành phố, các doanh nghiệp, mang đến giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT
Bản đồ số – Map4D và Hệ thống quản lý dữ liệu địa lý không gian dùng chung – Data Gis Hub

Gói cơ bản

VND 1,2
tỷ
/Năm
 • MAP4D:

  - Sử dụng tất cả bộ APIs bản đồ
  - Sử dụng tất cả bộ công cụ phát triển SDK
  - Bộ công cụ quản lý giám sát key: Có (web)
 • DATA GIS HUB: Không
 • HẠ TẦNG:

  - Thoả thuận mức dịch vụ: Có
  - Triển khai Map4D: Cloud IOTLink
  - Kinh phí hạ tầng Map4D: Miễn phí

Gói nâng cao

VND 2,5
tỷ
/Năm
 • MAP4D:

  - Sử dụng tất cả bộ APIs bản đồ
  - Sử dụng tất cả bộ công cụ phát triển SDK
  - Bộ công cụ quản lý giám sát key: Có (web)
 • DATA GIS HUB: Tiêu chuẩn
 • HẠ TẦNG:

  - Thoả thuận mức dịch vụ: Có
  - Triển khai Map4D: Cloud IOTLink
  - Kinh phí hạ tầng Map4D: Miễn phí
  - Triển khai Data GIS HUB: Cloud IOTLink/On-Premises
  - Kinh phí hạ tầng Data GIS HUB: Theo nhu cầu và triển khai thực tế
Phổ biến

Gói cao cấp

VND 3,2
tỷ
/Năm
 • MAP4D:

  - Sử dụng tất cả bộ APIs bản đồ
  - Sử dụng tất cả bộ công cụ phát triển SDK
  - Bộ công cụ quản lý giám sát key: Có (web)
 • DATA GIS HUB: Nâng cao (ưu tiên)
 • HẠ TẦNG:

  - Thoả thuận mức dịch vụ: Có
  - Triển khai Map4D: Cloud IOTLink
  - Kinh phí hạ tầng Map4D: Miễn phí
  - Triển khai Data GIS HUB: Cloud IOTLink/On-Premises
  - Kinh phí hạ tầng Data GIS HUB: Theo nhu cầu và triển khai thực tế

Gói cơ bản

VND 1,2 tỷ /Năm
 • MAP4D:

  - Sử dụng tất cả bộ APIs bản đồ
  - Sử dụng tất cả bộ công cụ phát triển SDK
  - Bộ công cụ quản lý giám sát key: Có (web)
 • DATA GIS HUB: Không
 • HẠ TẦNG:

  - Thoả thuận mức dịch vụ: Có
  - Triển khai Map4D: Cloud IOTLink
  - Kinh phí hạ tầng Map4D: Miễn phí

Gói nâng cao

VND 2,5 tỷ /Năm
 • MAP4D:

  - Sử dụng tất cả bộ APIs bản đồ
  - Sử dụng tất cả bộ công cụ phát triển SDK
  - Bộ công cụ quản lý giám sát key: Có (web)
 • DATA GIS HUB: Tiêu chuẩn
 • HẠ TẦNG:

  - Thoả thuận mức dịch vụ: Có
  - Triển khai Map4D: Cloud IOTLink
  - Kinh phí hạ tầng Map4D: Miễn phí
  - Triển khai Data GIS HUB: Cloud IOTLink/On-Premises
  - Kinh phí hạ tầng Data GIS HUB: Theo nhu cầu và triển khai thực tế
Phổ biến

Gói cao cấp

VND 3,2 tỷ /Năm
 • MAP4D:

  - Sử dụng tất cả bộ APIs bản đồ
  - Sử dụng tất cả bộ công cụ phát triển SDK
  - Bộ công cụ quản lý giám sát key: Có (web)
 • DATA GIS HUB: Nâng cao (ưu tiên)
 • HẠ TẦNG:

  - Thoả thuận mức dịch vụ: Có
  - Triển khai Map4D: Cloud IOTLink
  - Kinh phí hạ tầng Map4D: Miễn phí
  - Triển khai Data GIS HUB: Cloud IOTLink/On-Premises
  - Kinh phí hạ tầng Data GIS HUB: Theo nhu cầu và triển khai thực tế

Các gói sử dụng trên mang tính chất tham khảo.

Ngoài ra, IOTLink còn có gói dịch vụ tuỳ chọn theo từng nhu cầu sử dụng của các Quý Sở Ban ngành, Quý doanh nghiệp.

vi

BẠN CẦN HỖ TRỢ ?

Hãy điền vào form bên dưới. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.