Nông Nghiệp

STT

NỘI DUNG

MÔ TẢ

1

Mục đích dự án

Giúp Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bến Tre quản lý toàn bộ thông tin về nông nghiệp trong toàn tỉnh Bến Tre bao gồm:

-          Quản lý dịch tễ

-          Quản lý nông hộ, ranh thửa, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vât,….

-          Báo cáo, thống kê về dịch tễ, các loại cây trồng, nông hộ,….

-          …..

 2

Thời gian bắt đầu dự án

Tháng 12/2020

3

Hiện trạng

-          Xây dựng bản đồ vị trí các khu vực canh tác nông nghiệp ( xã Tân Phú, Xã Giao Long,… )

-          Cho phép xem chi tiết các thông tin về dịch tễ, nông hộ, ranh thửa,…

-          Cho phép số hóa và tích hợp nhiều lớp dữ liệu để quản lý.

-          Cập nhật và quản các dữ liệu, hoạt động dễ dàng và nhanh chóng.

TIN TỨC LIÊN QUAN