Quản Lý Nông Nghiệp

Map4D góp phần xây dựng thành công bản đồ số nông nghiệp

Lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp là tiền đề trong xây dựng bản đồ số nông nghiệp. Và tập hợp cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Map4D là nền tảng công nghệ được xây dựng trên cơ sở bản đồ 2D, 3D, 4D hiển thị hình ảnh theo thời gian thực, đáp ứng ứng yêu cầu xây dựng bản đồ nông nghiệp số Việt Nam đầy đủ, chính xác với tính bảo mật cao.

Vai trò của Map4D trong phát triển nông nghiệp số

  • Cho phép kết nối với nhiều ứng dụng công nghệ, phục vụ các hoạt động quản lý, vận hành
  • Lập bản đồ nông nghiệp với đầy đủ cơ sở dữ liệu cần thiết, hỗ trợ quy hoạch nông nghiệp hiệu quả, tăng năng suất, giảm thời gian và chi phí
  • Xác định điều kiện môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng của từng khu vực
  • Kiểm soát tốt các quy trình theo thời gian thực từ thu hoạch, đóng gói, vận chuyển cho đến khi tới được tay người tiêu dùng

Chuyển đối số trong nông nghệp là nhu cầu tất yếu không ai có thể đi ngược lại. Điều quan trọng là chọn nền tảng công nghệ phù hợp, cho phép tích hợp các ứng dụng trên cùng một nền tảng, dễ dàng quản lý, vận hành và áp dụng thực tế.

  • Hiển thị các thông tin về đối tượng quản lý cơ bản.
  • Hiển thị thửa đất vùng trồng trọt trên bản đồ số và bản đồ vệ tinh.
  • Thống kê diện tích trồng của từng hợp tác xã, thửa đất, vùng, loại cây trồng.
  • Báo cáo liên quan về diện tích, chủng loại, năng suất, sản lượng, giá trị đầu tư,…
Nông nghiệp công nghệ cao Bến Tre
Map4D - Bản đồ quy hoạch đô thị thông minh

MAP4D
Quản lý nông nghiệp số Bến Tre

- Nông dân chạy đua nuôi, trồng theo thời vụ
=> Cung trội hơn cầu.

- Bất cập, hạn chế trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh
=> Khó kiểm soát và điều hành.

- Nguồn lực xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông nghiệp còn thấp, chưa đủ sức lan tỏa
=> Nguồn nông sản bị tồn, “được mùa mất giá”.

- Công tác quản lý nhiều công đoạn thủ công, tốn nhiều thời gian
=> Khó quản lý và dễ xảy ra sai sót.

>>> Vậy làm thế nào để quản lý và kiểm soát nông nghiệp tốt nhất?