NÔNG NGHIỆP

– Hiển thị các thông tin về đối tượng quản lý cơ bản.

– Hiển thị thửa đất vùng trồng trọt trên bản đồ số và bản đồ vệ tinh.

– Thống kê diện tích trồng của từng hợp tác xã, thửa đất, vùng, loại cây trồng.

– Báo cáo liên quan về diện tích, chủng loại, năng suất, sản lượng, giá trị đầu tư,…

viTiếng Việt