Quy Hoạch Đô Thị

Quy hoạch đô thị thông minh cùng Map4D

Đô thị thông minh được hiểu là đô thị phát triển trên cơ sở khoa học công nghệ tiên tiến. Tạo ra nhiều dịch vụ mới và tận dụng tốt hơn cơ sở dữ liệu hướng tới mục tiêu cao nhất là thịnh vượng, bền vững và phục vụ tốt đời sống con người.

Dữ liệu là yếu tố quan trọng, quyết định kết quả trong phát triển đô thị thông minh. Map4D liên tục cập nhật dữ liệu và cho phép hiển thị thông tin dưới dạng số, chữ viết. Và đặc biệt là hình ảnh 3D trực quan theo chiều theo gian.

Các chuyên gia phân tích thông qua Map4D sẽ có đầy đủ thông tin để đánh giá các đối tượng, khu vực quy hoạch từ tổng quan đến chi tiết. Sau khi phân tích các đối tượng, các chuyên gia có thể xây dựng trực tiếp hạ tầng đô thị trên Map4D trước khi triển khai ngoài thực tế.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Còn mang lại tính hiệu quả cao, tránh trường hợp vừa xây vừa khắc phục lỗi.

Giải pháp quản lý quy hoạch đô thị hiện đại

Quản lý hạ tầng đô thị trong thành phố thông minh cũng là yêu cầu quan trọng. Cũng thông qua Map4D, Chính phủ có thể theo dõi để kịp thời thay đổi, khắc phục các sự cố hạ tầng kỹ thuật hướng tới sự phát triển bền vững.

Cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác kết hợp với các công nghệ hiện đại trong việc đo đạc, chụp lại hình ảnh 360 độ theo thời gian thực. Map4D là la bàn trong định hướng phát triển quy hoạch đô thị thông minh.

  • Cung cấp công cụ hệ thống hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch.
  • Cung cấp phần mềm quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  • Cung cấp các thông tin quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật trên nền GIS.

Quy hoạch đô thị HCM
Map4D - Bản đồ quy hoạch đô thị thông minh

MAP4D
La bàn chính xác trong quy hoạch đô thị thông minh

Định hướng phát triển cho giải pháp quy hoạch đô thị trong tương lai :

- Định hướng quản lý quy hoạch trên bản đồ 3D, mục tiêu quản lý cấp phép xây dựng.

- Giới hạn chiều cao công trình, phát hiện công trình sai phạm với quy hoạch dựa trên dữ liệu 3D.

- Định hướng tích hợp ảnh vệ tinh theo thời kỳ, phát hiện sai phạm trong xây dựng

- Định hướng xây dựng CSDL quy hoạch theo chiều thời gian.

DỮ LIỆU CHÍNH XÁC, THÔNG TIN BẢO MẬT

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN MAP4D

vi