Route – Route Advanced : Tìm đường/Tìm đường nâng cao

Route - Route Advanced

API Route (API Tìm đường) và API Route advanced (API Tìm đường nâng cao) là hai API được cung cấp bởi Map4D Platform. Hai API này giúp tìm đường đi giữa 2 hoặc nhiều điểm đến theo các tùy chọn ngắn nhất, nhanh nhất và cân đối giữa quãng đường và thời gian. Hỗ trợ […]

Place Detail – Thông tin chi tiết địa điểm

Place Detail - Thông tin chi tiết địa điểm

API Place Detail là một API được cung cấp bởi nền tảng Map4D Platform. Cho phép truy xuất thông tin chi tiết về một địa điểm cụ thể. API này cung cấp các dữ liệu liên quan đến địa điểm. Như hình ảnh, số điện thoại, website, thông tin VR360,…  Tính năng API Place Detail  […]

Nearby Search – Tìm kiếm địa điểm ưu tiên gần đây

Nearby Search - Tìm kiếm các địa điểm gần đây

API Nearby Search (Tìm kiếm địa điểm ưu tiên gần đây). Là một API cung cấp bởi nền tảng bản đồ số Map4D Platform. Tìm kiếm địa điểm xung quanh một vị trí cho trước. Và kết quả sẽ trả về danh sách các địa điểm.  Tính năng API Nearby Search  Tìm kiếm địa điểm […]

Place search : Tìm kiếm địa điểm

Place search - Tìm kiếm địa chỉ

API Place Search là API cung cấp bởi nền tảng bản đồ số Map4D Platform. API này cho phép bạn tìm kiếm và lấy thông tin về các địa điểm trên phạm vi tìm kiếm. Bằng cách sử dụng các thông tin như tên địa điểm, địa chỉ, tọa độ GPS… Tính năng API Place […]

Auto Suggest – Auto Complete : Gợi ý tìm kiếm thông minh

Auto Suggest - Auto Complete - Gợi ý tìm kiếm thông minh

API Auto Suggest hay còn gọi là API Auto Complete. Là API cung cấp bởi nền tảng bản đồ số Map4D Platform. Được sử dụng cung cấp gợi ý tự động cho người dùng trong quá trình tìm kiếm. Nó giúp người dùng tìm kiếm và lựa chọn những đề xuất phù hợp với nhu […]

Distance Matrix – Advanced Distance Matrix

Distance Matrix - Advanced Distance Matrix

Distance Matrix  API Distance Matrix là một dịch vụ API được cung cấp bởi Map4D Platform. Tính năng của API này cho phép bạn tính toán về khoảng cách và thời gian di chuyển giữa các cặp điểm trong một ma trận các địa điểm khác nhau trên bản đồ. Và tất cả các phép […]

Web 3D Maps – Mobile Native 3D

Web 3D Maps - Mobile Native 3D

Web 3D Maps và Mobile Native 3D là hai công nghệ liên quan đến hiển thị bản đồ 3D Map4D trên nền tảng web và di động. Cả hai công nghệ này đều cho phép người dùng trải nghiệm bản đồ số với mô hình 3D độc đáo, sống động. Tương tác với dữ liệu […]

Web 2D Maps – Mobile Native 2D

Web 2D Maps - Mobile Native 2D (Bản đồ số Map4D ứng dụng trên trên web và di động)

Web 2D Maps và Mobile Native 2D đều là các công nghệ ứng dụng liên quan đến bản đồ sử dụng trên web và di động.   Web 2D Maps   Web 2D Maps là công nghệ đến từ Map4D. Dùng để hiển thị và tương tác với bản đồ số Map4D trên các trình duyệt web. […]

vi