Distance Matrix – Advanced Distance Matrix

Distance Matrix - Advanced Distance Matrix

Distance Matrix  API Distance Matrix là một dịch vụ API được cung cấp bởi Map4D Platform. Tính năng của API này cho phép bạn tính toán về khoảng cách và thời gian di chuyển giữa các cặp điểm trong một ma trận các địa điểm khác nhau trên bản đồ. Và tất cả các phép […]

Web 3D Maps – Mobile Native 3D

Web 3D Maps - Mobile Native 3D

Web 3D Maps và Mobile Native 3D là hai công nghệ liên quan đến hiển thị bản đồ 3D Map4D trên nền tảng web và di động. Cả hai công nghệ này đều cho phép người dùng trải nghiệm bản đồ số với mô hình 3D độc đáo, sống động. Tương tác với dữ liệu […]

Web 2D Maps – Mobile Native 2D

Web 2D Maps - Mobile Native 2D (Bản đồ số Map4D ứng dụng trên trên web và di động)

Web 2D Maps và Mobile Native 2D đều là các công nghệ ứng dụng liên quan đến bản đồ sử dụng trên web và di động.   Web 2D Maps   Web 2D Maps là công nghệ đến từ Map4D. Dùng để hiển thị và tương tác với bản đồ số Map4D trên các trình duyệt web. […]

viTiếng Việt