QUẢN LÝ KHU CỤM CÔNG NGHIỆP

quản lý khu cụm công nghiệp

Trong các khu – cụm công nghiệp có rất nhiều các hạng mục hạ tầng khác nhau. Với mỗi nhóm hạ tầng lại chứa một số lượng lớn các tài sản đi kèm. Làm cách nào để các nhà quản lý nắm được một cách chính xác số lượng, vị trí, tình hình hư hỏng, […]