Phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ – Thúc đẩy bản đồ số Việt Nam

Bản đồ số Việt Nam ngày càng phát triển. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP vào ngày 27/3/2023, phê duyệt Chiến lược để phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Song đó xây dựng hạ tầng dữ liệu và không gian địa lý quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đo đạc và Bản đồ trở thành ngành điều tra cơ bản hiện đại đến năm 2045 

Với quan điểm phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước. Cùng với đó, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, cộng đồng, nâng cao dân trí, đời sống người dân và hội nhập quốc tế. 

Nền tảng quan trọng và cơ bản đó là phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Cung cấp cho nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau về dịch vụ dữ liệu không gian địa lý. Để đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ chuyển đổi số, xây dựng và hướng tới Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số và đô thị thông minh. 

Đo đạc và Bản đồ trở thành ngành điều tra cơ bản hiện đại đến năm 2045
Đo đạc và Bản đồ trở thành ngành điều tra cơ bản hiện đại đến năm 2045

Các ưu tiên trong đầu tư cho các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ 

 • Phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. 
 • Khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 • Phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. 
 • Đảm bảo quốc phòng, an ninh. 
 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ hiện đại. 

Đảm bảo 100% dữ liệu không gian địa lý để kết nối, chia sẻ trên toàn quốc 

Đến năm 2030 với mục tiêu là hoàn thiện các thế chế và chính sách pháp luật về việc đạc và bản đồ. 

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu trên nền địa lý và hệ thống bản đồ quốc gia nói chung, bản đồ số Việt Nam nói riêng thống nhất và đồng bộ cả đất liền và vùng biển đảo Việt Nam. 

Cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của bộ phận quản lý nhà nước (bộ, ngành, địa phương)  

Phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đảm bảo an ninh quốc phòng. Ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. 

Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng đo đạc bao gồm: 

 • Mạng lưới tọa độ quốc gia. 
 • Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia. 
 • Mạng lưới độ cao quốc gia. 
 • Mạng lưới trọng lực quốc gia. 
 • Mô hình Geoid thiết lập hệ quy chiếu, hệ tọa độ không gian quốc gia để thống nhất trên đất liền và trên biển. 

Xây dựng, quản lý hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia cần phải: 

 • Đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, ban ngành, giữa trung ương với địa phương. 
 • Phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. 
 • Tham gia, kết nối vào mạng lưới hạ tầng dữ liệu không gian địa lý khu vực. 
 • Đảm bảo 100% dữ liệu không gian địa lý kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. 
 • Phục vụ cung cấp thông tin, dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân. 
Đảm bảo 100% dữ liệu không gian địa lý để kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. Thúc đẩy phát triển bản đồ số Việt Nam
Đảm bảo 100% dữ liệu không gian địa lý để kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. Thúc đẩy phát triển bản đồ số Việt Nam

10 nhiệm vụ và giải pháp đạt mục tiêu 

 1. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đo đạc và bản đồ.
 2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ đảm bảo đồng bộ, chính xác thuận lợi cho việc sử dụng chung.
 3. Hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia.
 4. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.
 5. Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành.
 6. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.
 7. Đổi mới việc quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
 8. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ.
 9. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ.
 10. Đổi mới cơ chế triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; đổi mới, xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật.

Các nhiệm vụ và giải pháp trên sẽ giúp xây dựng và phát triển ngành Đo đạc vfa Bản đồ. Hoàn thiện siêu chuẩn từ hệ thống, quy trình, kỹ thuật, dữ liệu, phương pháp, dịch vụ. Thúc đẩy sự phát triển của bản đồ số Việt Nam 

Phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ - Thúc đẩy bản đồ số Việt Nam
Phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ – Thúc đẩy bản đồ số Việt Nam

Xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam 

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia 

 • Phủ trùm phần đất liền, đảo, quần đảo. 
 • Địa hình đáy biển trên vùng biển Việt Nam. 
 • Phục vụ công tác thành lập bản đồ. 

Xây dựng theo mô hình trung tâm dữ liệu không gian địa lý. Đảm bảo liên kết và quản lý thống nhất các cơ sở dữ liệu không gian địa lý thông qua địa chỉ truy cập trên mạng Internet. 

TIN liên quan

Chia sẻ:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

vi