Bản đồ tư liệu cổ: Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc Trung Quốc

Từ những năm ở thế kỷ 16-17 cho đến hiện nay, có rất nhiều tư liệu bản đồ cổ khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa không thuộc lãnh phận, lãnh hải của Trung Quốc.
Những bản đồ cổ của các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế hiến tặng chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, một số bản đồ khác cũng chỉ ra cương vực lãnh thổ của Trung Quốc kết thúc ở đảo Hải Nam. Đồng nghĩa không bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

  1. Bản đồ vẽ xứ Quảng Nam (thời triều Lê)

Bản đồ vẽ xứ Quảng Nam (thời triều Lê) có ghi địa danh Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) bằng chữ Nôm thuộc vùng ngoài khơi phủ Quảng Ngãi.
Bản đồ vẽ xứ Quảng Nam (thời triều Lê) có ghi địa danh Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) bằng chữ Nôm thuộc vùng ngoài khơi phủ Quảng Ngãi.

2. Bản quốc địa đồ thời Nguyễn (1853)

Trên bản quốc địa đồ này, ở ngoài khơi khu vực miền Trung có ghi chú 3 chữ Hán là “Hoàng Sa chữ” (Bãi Hoàng Sa) và vào năm 1853, nhà Nguyễn đã cho in bản đồ này trong sách giáo khoa tiểu học.
Trên bản quốc địa đồ này, ở ngoài khơi khu vực miền Trung có ghi chú 3 chữ Hán là “Hoàng Sa chữ” (Bãi Hoàng Sa) và vào năm 1853, nhà Nguyễn đã cho in bản đồ này trong sách giáo khoa tiểu học.

 

3. An Nam hình thắng đồ phụ Nam Bắc xứ đồ

Bản đồ vẽ xứ Quảng Nam trong tập “An Nam hình thắng đồ phụ Nam Bắc xứ đồ” có ghi Nhà nước phong kiến Việt Nam có lệ vào tháng cuối năm, đem 18 thuyền từ cửa Đại Chiêm ra Bãi Cát Vàng (mất có nửa ngày) để thu lượm đồ vật.
Bản đồ cổ vẽ xứ Quảng Nam trong tập “An Nam hình thắng đồ phụ Nam Bắc xứ đồ” có ghi Nhà nước phong kiến Việt Nam có lệ vào tháng cuối năm, đem 18 thuyền từ cửa Đại Chiêm ra Bãi Cát Vàng (mất có nửa ngày) để thu lượm đồ vật.

 

4. Bản quốc toàn đồ

Bản quốc toàn đồ trong tập “Bản quốc dư đồ” có ghi địa danh Hoàng Sa ở ngoài khơi vùng biển Quảng Bình - Quảng Nam.
Bản quốc toàn đồ trong tập “Bản quốc dư đồ” có ghi địa danh Hoàng Sa ở ngoài khơi vùng biển Quảng Bình – Quảng Nam.

 

5. Giao châu dư địa chí

Địa danh Bãi Cát Vàng được ghi trong Bản đồ Quảng Nam tam phủ cửu huyện thuộc tập “Giao châu dư địa chí”.
Địa danh Bãi Cát Vàng được ghi trong Bản đồ Quảng Nam tam phủ cửu huyện thuộc tập “Giao châu dư địa chí”.

 

6. Đại Nam địa dư toàn đồ

Tờ bản đồ có ghi địa danh Hoàng Sa ở ngoài khơi nước ta, được vẽ vào đầu thế kỷ XIX, trong tập “Đại Nam địa dư toàn đồ”.
Tờ bản đồ có ghi địa danh Hoàng Sa ở ngoài khơi nước ta, được vẽ vào đầu thế kỷ XIX, trong tập “Đại Nam địa dư toàn đồ”.

 

7. Địa đồ

Tờ bản đồ này có ghi địa danh Vạn lý Trường Sa ở phía ngoài Cù Lao Ré trong tập “Địa đồ” lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Tờ bản đồ này có ghi địa danh Vạn lý Trường Sa ở phía ngoài Cù Lao Ré trong tập “Địa đồ” lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

 

8. Cảnh Hưng Giáp Ngọ Thuận Quảng đồ 1774

Địa danh Đại Trường Sa trong tập Cảnh Hưng Giáp Ngọ Thuận Quảng đồ vẽ vào năm 1774.
Địa danh Đại Trường Sa trong tập Cảnh Hưng Giáp Ngọ Thuận Quảng đồ vẽ vào năm 1774.

 

9. An Nam đại quốc họa đồ 1838

“An Nam đại quốc họa đồ” của giám mục người Pháp Louis Taberd (1838). Trên bản đồ này, dọc theo khu vực duyên hải và ngoài khơi An Nam có vẽ cụm đảo với dòng chữ Paracel (Cát Vàng) và đã được vùa Gia Long sáp nhập vào lãnh thổ An Nam từ năm 1816.
“An Nam đại quốc họa đồ” của giám mục người Pháp Louis Taberd (1838). Trên bản đồ này, dọc theo khu vực duyên hải và ngoài khơi An Nam có vẽ cụm đảo với dòng chữ Paracel (Cát Vàng) và đã được vùa Gia Long sáp nhập vào lãnh thổ An Nam từ năm 1816.

 

10. Bản đồ hàng hải khu vực Biển Đông 1595

Cuối thế kỷ XVI, ở phương Tây xuất hiện hàng loạt bản đồ hàng hải khu vực Biển Đông, tiêu biểu nhất là bản đồ của anh em nhà Langren (Hà Lan) vẽ năm 1595 thể hiện mối quan hệ hiện hữu giữa đảo Hoàng Sa ở Biển Đông và bờ biển Hoàng Sa ở vùng Quảng Ngãi.
Cuối thế kỷ XVI, ở phương Tây xuất hiện hàng loạt bản đồ hàng hải khu vực Biển Đông, tiêu biểu nhất là bản đồ của anh em nhà Langren (Hà Lan) vẽ năm 1595 thể hiện mối quan hệ hiện hữu giữa đảo Hoàng Sa ở Biển Đông và bờ biển Hoàng Sa ở vùng Quảng Ngãi.

 

11. Bản đồ Đông Ấn Độ do Jodocus Hondius I vẽ 1613

Bản đồ Đông Ấn Độ do Jodocus Hondius I vẽ năm 1613 ghi nhận sự liên hệ mật thiết giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (tác giả đặt tên là Pracel), rất sát với vùng biển miền Trung Việt Nam (tác giả đặt tên là Costa de Pracel).
Bản đồ Đông Ấn Độ do Jodocus Hondius I vẽ năm 1613 ghi nhận sự liên hệ mật thiết giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (tác giả đặt tên là Pracel), rất sát với vùng biển miền Trung Việt Nam (tác giả đặt tên là Costa de Pracel).

12. Bản đồ Đông Ấn Độ do Herman Moll vẽ 1736

Bản đồ Đông Ấn Độ do Herman Moll vẽ, Macmillan Company xuất bản tại London (Anh) năm 1736, cũng thể hiện khá rõ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gần vùng biển miền Trung Việt Nam.
Bản đồ Đông Ấn Độ do Herman Moll vẽ, Macmillan Company xuất bản tại London (Anh) năm 1736, cũng thể hiện khá rõ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gần vùng biển miền Trung Việt Nam.

 

13. Bản đồ Asia noviter delineata 1630

Bản đồ Asia noviter delineata do Willem Janszoom Blaeu vẽ năm 1630. Trên bản đồ này, tác giả phân biệt khá rõ các quần đảo nằm ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa.
Bản đồ Asia noviter delineata do Willem Janszoom Blaeu vẽ năm 1630. Trên bản đồ này, tác giả phân biệt khá rõ các quần đảo nằm ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa.

 

14. Atlas thế giới của Phillipe Vandemaelen 1827

Ảnh chụp từ bộ Atlas thế giới của Phillipe Vandemaelen xuất bản năm 1827 tại Bỉ, trong đó vẽ và miêu tả rõ quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Vương quốc An Nam.
Ảnh chụp từ bộ Atlas thế giới của Phillipe Vandemaelen xuất bản năm 1827 tại Bỉ, trong đó vẽ và miêu tả rõ quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Vương quốc An Nam.

15. Bản đồ cổ của Hà Lan tặng Việt Nam

Đặc biệt, đây là tấm bản đồ do Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tặng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 29/9/2011. Bản đồ này minh chứng Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Đặc biệt, đây là tấm bản đồ do Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tặng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 29/9/2011. Bản đồ này minh chứng Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.

16. Bản đồ Complete Atlas của Trung Quốc xuất bản 1917

Trong tập bản đồ Complete Atlas của Trung Quốc xuất bản 1917, không có bản đồ nào đề cập Tây Sa quần đảo và Nam Sa quần đảo như cách gọi hiện nay của Trung Quốc.
Trong tập bản đồ Complete Atlas của Trung Quốc xuất bản 1917, không có bản đồ nào đề cập Tây Sa quần đảo và Nam Sa quần đảo như cách gọi hiện nay của Trung Quốc.

 

17. Trung Hoa bưu chính dư đồ 1933

Trong tập “Bản đồ Trung Hoa bưu chính dư đồ” tái bản tại Nam Kinh năm 1933, cũng không có bản đồ nào đề cập Tây Sa quần đảo và Nam Sa quần đảo như cách gọi hiện nay của Trung Quốc.
Trong tập “Bản đồ Trung Hoa bưu chính dư đồ” tái bản tại Nam Kinh năm 1933, cũng không có bản đồ nào đề cập Tây Sa quần đảo và Nam Sa quần đảo như cách gọi hiện nay của Trung Quốc.

 

18. Bản đồ đế chế Trung Hoa

Bản đồ đế chế Trung Hoa do Goegraphe ordinaire du Roi in tại Pháp năm 1751 thể hiện lãnh thổ Trung Hoa kết thúc ở đảo Hải Nam.
Bản đồ đế chế Trung Hoa do Goegraphe ordinaire du Roi in tại Pháp năm 1751 thể hiện lãnh thổ Trung Hoa kết thúc ở đảo Hải Nam.

 

Bản đồ đế chế Trung Hoa thể hiện phần lãnh thổ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do hãng Business Atlas xuất bản tại Chicago (Mỹ) năm 1904.
Bản đồ đế chế Trung Hoa thể hiện phần lãnh thổ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do hãng Business Atlas xuất bản tại Chicago (Mỹ) năm 1904.

 

19. Bản đồ Trung Quốc trong Atlas thế giới 1914

Bản đồ Trung Quốc thể hiện phần lãnh thổ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do Atlas of the World xuất bản tại London (Anh) năm 1914.
Bản đồ Trung Quốc thể hiện phần lãnh thổ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do Atlas of the World xuất bản tại London (Anh) năm 1914.

20. Bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản 1947

Bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản do C.S Hammond & Company xuất bản tại New York (Mỹ) năm 1947. Trên tấm bản đồ này, phần lãnh thổ cực nam Trung Quốc cũng chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam.
Bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản do C.S Hammond & Company xuất bản tại New York (Mỹ) năm 1947. Trên tấm bản đồ này, phần lãnh thổ cực nam Trung Quốc cũng chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam.

21. Bản đồ Trung Quốc của Cục tình báo Trung ương Mỹ 1979

Bản đồ Trung Quốc do Cục tình báo Trung ương Mỹ xuất bản năm 1979, cũng thể hiện rõ lãnh thổ cực nam Trung Quốc tới đảo Hải Nam.
Bản đồ Trung Quốc do Cục tình báo Trung ương Mỹ xuất bản năm 1979, cũng thể hiện rõ lãnh thổ cực nam Trung Quốc tới đảo Hải Nam.

 

22. Bản đồ các nguồn năng lượng và nguyên liệu 1975

Bản đồ các nguồn năng lượng và nguyên liệu, ấn bản đặc biệt của Cục mỏ (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) xuất bản năm 1975 cho thấy, phần lãnh thổ Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam.
Bản đồ các nguồn năng lượng và nguyên liệu, ấn bản đặc biệt của Cục mỏ (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) xuất bản năm 1975 cho thấy, phần lãnh thổ Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam.

 

23. Dư địa chí toàn đồ 1904

Dư địa chí toàn đồ tới các tỉnh của triều đình nhà Thanh (Trung Quốc), hoàn thành năm 1904, xác định rõ ràng và chuẩn xác ranh giới phía Nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam; vùng biển đảo phía dưới cực nam đảo Hải Nam hoàn toàn nằm ngoài lãnh hải, lãnh thổ.
Dư địa chí toàn đồ tới các tỉnh của triều đình nhà Thanh (Trung Quốc), hoàn thành năm 1904, xác định rõ ràng và chuẩn xác ranh giới phía Nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam; vùng biển đảo phía dưới cực nam đảo Hải Nam hoàn toàn nằm ngoài lãnh hải, lãnh thổ.

 

Nguồn: Báo Đời sống & Pháp luật

Đọc thêm:

TIN liên quan

Web 3D Maps - Mobile Native 3D

Web 3D Maps – Mobile Native 3D

Web 3D Maps và Mobile Native 3D là hai công nghệ liên quan đến hiển thị bản đồ 3D Map4D trên nền tảng web và

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Message of
guest
0 Góp ý
Content Feedback
Xem tất cả bình luận

Chia sẻ:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

vi