Lợi ích số hóa bản đồ dân cư Việt Nam

Bản đồ dân cư - Dữ liệu số là yếu tố quan trọng phát triển KT - XH trong tương lai

Bản đồ dân cư cho ta biết tình hình dân số tại một khu vực cụ thể. Là một công cụ được ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Bản đồ dân cư đã được triển khai số hóa trên Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian về dân số và […]

Lợi ích bản đồ giao thông số Map4D trong đời sống con người

Lợi ích bản đồ giao thông số Map4D

Bản đồ giao thông sử dụng trên Internet hiện nay được phát triển nhờ các công nghệ tiên tiến như: AI, GPS, API, Big data,… Thường xuyên cập nhật thông tin liên tục về tình trạng giao thông, các địa điểm. Từ đó đưa ra các lộ trình tối ưu nhất cho người sử dụng. […]