GIS là gì? Ứng dụng của giải pháp bản đồ số công nghệ GIS

GIS là gì. Giải pháp bản đồ số công nghệ GIS

Giải pháp bản đồ số công nghệ GIS được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tạo ra loại bản đồ thông minh, trực quan hóa thông tin và dễ dàng quản lý vận hành. Các cá nhân hay doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tốt và khôn ngoan hơn.  Những ứng […]

Giải pháp chính phủ Map4D – Phát triển bền vững cho tương lai

Map4D - Giải pháp chính phủ

Giải pháp chính phủ với nền tảng bản đồ số Map4D cung cấp các giải pháp cho công tác quản lý và chuyển đổi số. Như là: quy hoạch đô thị, nông lâm ngư nghiệp, quản lý dân cư, khu cụm công nghiệp, du lịch, hạ tầng lưới điện và viễn thông thụ động, tài […]

viTiếng Việt