BẢN ĐỒ SỐ
CỦA NGƯỜI VIỆT

Là bản đồ duy nhất ở Việt Nam hiển thị công nghệ 4D theo thời gian thực.

Được xây dựng từ nhiều lớp dữ liệu, sẵn sàng kết nối và xây dựng một thành phố thông minh trực tuyến. ​

Bản đồ số Map4D có thể tích hợp nhiều ứng dụng vào một nơi cho việc quản lý nhà nước, phục vụ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.​

TRẢI NGHIỆM NGAY TRANG CHỦ
 • Chỉ đường (Route Direction)
 • Dự đoán thời gian di chuyển giữa 2 điểm (Route Estimated time of Arrival)
 • Tìm địa chỉ bằng tọa độ/ chuyển đổi tọa độ sang địa điểm (Place Geocoding)
 • Gợi ý tìm kiếm thông minh (Place Auto suggest/auto complete)
 • ​Tìm kiếm địa chỉ (Place Search)
 • Cung cấp khoảng cách và thời gian di chuyển cho một ma trận gồm nhiều điểm  (Distance Matrix)
 • Thông tin địa chỉ (Place Detail)
 • Bản đồ số 2D trên điện thoại (IOS, Android) (Mobile Native 2D Maps (IOS & Android))
 • Bản đồ số 2D trên web (Web 2D Maps)
 • Bản đồ số 3D trên điện thoại (IOS, Android) (Mobile Native 3D Maps (IOS &Android))
 • Bản đồ số 3D trên web (​​Web 3D Maps)


IOS


ANDROID

ĐÓNG GÓP CHO SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Cảm ơn bạn vì những đóng góp quý báu giúp Map4D của Việt Nam được hoàn thiện hơn.

Sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển cho người dùng nên còn nhiều thiếu sót - mỗi phản hồi sẽ là một phần quan trọng giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm để góp phần trong cuộc cách mạng công nghệ của Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi trở thành một phần trong dự án này!

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập nội dung

Thông tin liên hệ của bạn đang được xử lý gửi đi