4D là gì và ảnh hưởng như thế nào đến tương lai?

4D là thuật ngữ không mới. Nó được đề cập nhiều như: tranh 4D, phim 4D, siêu âm 4D, animal 4D+,  in 4D… Tuy nhiên, trên thực tế, 4D vẫn là một điều gì đó còn khá xa lạ và mơ hồ. Một số người từng nghe, từng biết đến nhưng chưa thực sự hiểu […]

viTiếng Việt