Bản đồ số Map4D phân tích vị trí, thúc đẩy kinh doanh doanh nghiệp

Bản đồ số Map4D

Bản đồ số Map4D giúp doanh nghiệp phân tích, hiểu được các yếu tố để lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp nhất. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp chuỗi, vị trí các cửa hàng bán lẻ hoạt động hiệu quả. Từ đó tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Bản đồ […]

Các lợi ích Geo Marketing mang lại cho doanh nghiệp

Geo Marketing - Chiến lược quyết định phát triển doanh nghiệp

Geo Marketing (Tiếp thị địa lý) là chiến lược tiếp thị dựa trên địa lý. Doanh nghiệp phân tích, định vị và tiếp cận với khách hàng trong một khu vực địa lý cụ thể. Từ đó đưa ra được các chiến lược Marketing với các chiến thuật hiệu quả. Giúp phát triển doanh nghiệp […]