Map4D – Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bến Tre

Map4D - Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bến Tre

Map4D là nền tảng bản đồ số phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bến Tre. Phục vụ công tác quản lý và cập nhật thông tin hệ thống nông nghiệp. Từ đó có thể quản lý và giám sát nguồn gốc và chuỗi cung ứng sản phẩm chất lượng hơn. Bản đồ […]

vi