Ký kết đối tác chiến lược giữa IOTLINK và MoveMents Hàn Quốc

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2023, đại diện công ty MoveMents Hàn Quốc, ông Daehoon Yoon – CEO cùng ông Đỗ Quang Vinh – CEO công ty IOTLINK đã có buổi làm việc. Tại đây, hai bên đã thống nhất các thoả thuận và ký kết trở thành đối tác chiến lược. Sơ lược […]

vi