Chuyển đổi số làng nghề cây cảnh Vị Khê, Nam Định

Nghệ nhân Vũ Văn Hoa chăm sóc vườn cây cảnh

Chuyển đổi số làng nghề cây cảnh Vị Khê bằng cách xây dựng phần mềm quảng bá cây cảnh cho làng nghề trên nền tảng bản đồ số Map4D. Không chỉ nâng cao vị thế, mở ra hướng phát triển cho làng nghề cây cảnh truyền thống tại Vị Khê. Mà còn trên cả thị […]

vi