Các lợi ích Geo Marketing mang lại cho doanh nghiệp

Geo Marketing - Chiến lược quyết định phát triển doanh nghiệp

Geo Marketing (Tiếp thị địa lý) là chiến lược tiếp thị dựa trên địa lý. Doanh nghiệp phân tích, định vị và tiếp cận với khách hàng trong một khu vực địa lý cụ thể. Từ đó đưa ra được các chiến lược Marketing với các chiến thuật hiệu quả. Giúp phát triển doanh nghiệp […]

vi