Dữ liệu quốc gia – cuộc đua “vàng” thời đại công nghệ số

Map4D - Cuộc đua dữ liệu quốc gia trên nền tảng bản đồ số

Trong thời đại số hóa ngày nay, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên quý báu, và sự giàu có của một quốc gia không chỉ dựa vào tài nguyên tự nhiên mà còn phụ thuộc vào việc quản lý và khai thác dữ liệu một cách thông minh. Điều này càng trở nên […]

vi