AI, IoT và đám mây: Sự phát triển của công nghệ chuỗi cung ứng

AI, IoT và đám mây Sự phát triển của công nghệ chuỗi cung ứng

Công nghệ chuỗi cung ứng với ba yếu tố quan trọng – Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT) và tích hợp đám mây – Đang hợp nhất để tạo ra một tương lai rực rỡ cho lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng. Tạo ra một hệ thống thông minh, linh hoạt […]

Map4D – Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bến Tre

Map4D - Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bến Tre

Map4D là nền tảng bản đồ số phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bến Tre. Phục vụ công tác quản lý và cập nhật thông tin hệ thống nông nghiệp. Từ đó có thể quản lý và giám sát nguồn gốc và chuỗi cung ứng sản phẩm chất lượng hơn. Bản đồ […]