Số hoá 3D dữ liệu công trình kỹ thuật ngầm

Số hoá 3D và quản lý hạ tầng ngầm

– Cung cấp bản đồ nền chuyên biệt cho các công trình ngầm. – Số hoá 3D và trực quan các hệ thống công trình ngầm phục vụ công tác điều hành, quản lý, quy hoạch xây dựng,.. – Liên kết dữ liệu mặt đất và ngầm. Hỗ trợ công nghệ VR nhằm mục đích […]

MapHub

3D basemap gis data hub Map4D Việt Nam

Phần mềm Kho dữ liệu dùng chung trên nền công nghệ dữ liệu lớn (hay Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu không gian địa lý dùng chung – MapHub) là một sản phẩm thuần Việt, do đội ngũ kỹ thuật người Việt phát triển, có các giao diện nhất quán và dễ sử dụng […]

Du lịch thông minh

Map4D - Phần mềm du lịch thông minh

Nền tảng du lịch thông minh trên bản đồ số Map4D (Smart tour) mang đến hệ sinh thái công nghệ gắn kết mạnh mẽ trực quan; là cầu nối kết nối du khách, điểm đến, hành trình, chuyến đi cùng với cộng đồng, người dân, doanh nghiệp và tổ chức quản lý. Đây là nền […]

Management of industrial zones

quản lý khu cụm công nghiệp

MAP4D SOLUTIONS TO INDUSTRIAL CLOCK MANAGEMENT PROBLEM Determine the exact location of each property object. Connecting IOT technology to detect errors and fix them in time. Extract real-time reports, quickly and instantly. Visual images, easy to remember, easy to […]

Passive telecommunications infrastructure management

quản ly hạ tầng - viễn thông thụ động

Infrastructure management - Passive telecommunications on Map4D Platform If looking for customers, offering projects for sale is the most important thing that decides the survival of a real estate business. The after-sales stage plays the role of creating prestige and trust for [...]

Agricultural Management

Map4D contributes to the successful construction of agricultural digital maps Selecting the right technology platform is a premise in building digital agricultural maps. And gather database on crops, livestock and aquatic products. Map4D is a technology platform built on […]

Urban planning

Map4D - Giải pháp quy hoạch đô thị và phát triển đô thị thông minh

Smart urban planning with Map4D Smart city is understood as an urban development on the basis of advanced science and technology. Create more new services and make better use of the database towards the ultimate goal of prosperity, sustainability and […]

Map4D APIs/SDKs

APIs/SDKs

13 sets of APIs/SDKs MAP4D improve management and promotion capacity for businesses.

en_USEnglish