[2024] Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp 2024

Công ty TNHH IOTLINK hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Kế toán tổng hợp. Trạng thái: (Available) Thời hạn tuyển dụng: Từ 10/03/2024 đến 30/03/2024 (Hoặc sẽ đóng tuyển dụng sớm khi đã hoàn thành tuyển dụng). MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kiểm tra chứng từ kế toán: Tính chính xác, hợp […]

[2024] Chuyên viên Pháp chế

Tuyển dụng Chuyên viên pháp chế 2024

Công ty TNHH IOTLINK hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Chuyên viên pháp chế. Trạng thái: (Available) Thời hạn tuyển dụng: Từ 10/03/2024 đến 30/03/2024 (Hoặc sẽ đóng tuyển dụng sớm khi đã hoàn thành tuyển dụng). MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng: – Soát xét, kiểm […]

viTiếng Việt