[TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH B2B HCM

Mô tả công việc Liên hệ, làm việc với các Sở ban ngành nhà nước Đảm bảo đạt doanh thu theo chỉ tiêu được giao Theo dõi, thực hiện hợp đồng dự án từ giai đoạn đầu đến khi hoàn thiện. Chịu trách nhiệm tăng trưởng doanh thu khối nhà nước Lập kế hoạch, triển […]

viTiếng Việt