What is IoT? Basic knowledge of Internet of Things you need to know

IoT là gì Kiến thức cơ bản về Internet of Things bạn cần phải biết

IoT là gì? Vai trò của IOT quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Trong bài viết dưới đây, IOTLink chia sẻ đến bạn 1 vài kiến thức cơ bản của Internet of Things. Tham khảo bài viết dưới đây nhé! IoT là gì?  IoT viết tắt của cụm Internet of […]

Map4D digital agricultural map – Contributing to building smart agrochemistry

Bản đồ nông nghiệp số Map4D - Góp phần xây dựng nông hóa thông minh

Map4D digital agricultural map integrated with modern technology. It is the foundation of technology application in agricultural development. It is an opportunity to improve production, reduce costs, save time and energy, and improve the quality of agricultural products. Digital transformation solutions for management [...]