How is GIS API applied to modern technologies?

API GIS

API GIS là Application Programming Interface – Geographic Information System. Là một giao diện lập trình ứng dụng cho phép các nhà phát triển sử dụng các dịch vụ và chức năng của hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong các ứng dụng và công nghệ khác.    Ứng dụng di động API GIS […]

What is IoT? Basic knowledge of Internet of Things you need to know

IoT là gì Kiến thức cơ bản về Internet of Things bạn cần phải biết

IoT là gì? Vai trò của IOT quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Trong bài viết dưới đây, IOTLink chia sẻ đến bạn 1 vài kiến thức cơ bản của Internet of Things. Tham khảo bài viết dưới đây nhé! IoT là gì?  IoT viết tắt của cụm Internet of […]

en_US