Dùng bản đồ số Việt Nam, doanh nghiệp được lợi gì?

Dùng bản đồ số Việt Nam, doanh nghiệp được lợi?

Dịch vụ nền tảng bản đồ số đang trở nên vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện tại trên thị trường có quá nhiều nền tảng bản đồ số nước ngoài với nhiều tính năng, ưu điểm. Vậy lợi thế nào cho bản đồ số Việt […]

Dữ liệu quốc gia – cuộc đua “vàng” thời đại công nghệ số

Map4D - Cuộc đua dữ liệu quốc gia trên nền tảng bản đồ số

Trong thời đại số hóa ngày nay, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên quý báu, và sự giàu có của một quốc gia không chỉ dựa vào tài nguyên tự nhiên mà còn phụ thuộc vào việc quản lý và khai thác dữ liệu một cách thông minh. Điều này càng trở nên […]