Biến đổi bản đồ thế giới thành tranh chân dung nghệ thuật

Sơ lược Bản đồ học là một nhánh của các nghiên cứu hướng đến việc ghi lại đồ họa của không gian địa lý. Bản đồ thế giới kết hợp chân dung nghệ thuật cũng là một bộ môn nghệ thuật. Bên cạnh việc chỉ ra các dòng sông, đại dương, núi, thành phố, v.v., […]