4D TRÊN BẢN ĐỒ SỐ LÀ GÌ?

Các ứng dụng trên bản đồ thông thường như 2D cung cấp dữ liệu đường xá, trục tọa độ. 3D là sự kết hợp của 2D và thể hiện các hình ảnh trực quan sinh động trên mô hình không gian ba chiều. Còn bản đồ số 4D là sự cập nhật hiện trạng của bản đồ số 3D theo chiều thời gian (D thứ 4). “Thời gian” trong bản đồ số 4D là sự thể hiện hiện trạng của bản đồ trong quá khứ và tương lai. Với chiều thời gian này, chúng ta có thể xem và cảm nhận các thay đổi đã hoặc sắp xảy ra được mô tả qua 3D. Kết luận: 4D trong bản đồ là không gian ba chiều kèm thêm chiều thời gian.

TIN TỨC LIÊN QUAN