QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Quản lý hạ tầng và hành chánh các KCN, KCX