BẢN ĐỒ SỐ
CỦA NGƯỜI VIỆT

Được xây dựng từ nhiều lớp dữ liệu, sẵn sàng kết nối và xây dựng một thành phố thông minh trực tuyến. ​

Bản đồ số Map4D có thể tích hợp nhiều ứng dụng vào một nơi cho việc quản lý nhà nước, phục vụ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.​

TIN TỨC LIÊN QUAN