LOGISTICS, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG GỌI XE

- Cung cấp các loại APIs: Direction, Autosuggest, Geocoding, Place search,…

- Cung cấp Map load Mobile, SDK Map service

HỆ THỐNG CHUỖI

- Cung cấp các loại APIs: Direction, Autosuggest, Geocoding, Place search …

- Cung cấp SDK Map4D, SDK Map Service

- Dịch vụ lập trình nhúng ứng dụng Map4D lên Web hoặc App trên Mobile

- Tích hợp camera AI nhận diện khuôn mặt

BẤT ĐỘNG SẢN

- Cung cấp SDK Map4D, SDK Map Service

- Cung cấp SDK React, Vr360