Tin tức về IOT Link

Teambuilding 3 miền
Ngày đăng: 26/11/2018 04:11 PM
Đây là hoạt động thường niên của công ty IOT Link nhằm kết nối nhân viên của công ty khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam

Cuối tháng 8/2018, Ban I - Life của IOT Link  đã tổ chức cho toàn thể anh chị em của IOT Link đang làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn

chuyến đi chơi Team building tại Hội An. Chuyến đi kéo dài 2 ngày, đưa toàn thể nhân viên đi tham quan một số địa điểm vui chơi tại Hội An.

Mục đích của chuyến đi:

Với mục đích chương trình: 

Phá vỡ bức tường vô hình giữa các thành viên trong công ty 

- Phát huy khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân 

- Khẳng định tầm quan trọng của làm việc nhóm 

- Xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành mục tiêu chung

- Tăng cường nhận thức của các thành viên vào việc thay đổi để hoàn thiện bản thân

- Khám phá ra được những vấn đề tiềm ẩn của nhóm

- Tạo động lực cho các thành viên khi tham gia vào những cuộc họp nhóm.