Tin tức về IOT Link

Thông báo v.v nâng cấp hệ thống
Ngày đăng: 15/01/2019 05:20 PM
IOTLink tạm dừng một số dịch vụ để nâng cấp hệ thống server kể từ 17h30 đến 23h59 ngày 15/01/2019

IOTLink tạm dừng một số dịch vụ để nâng cấp hệ thống server kể từ 17h30 đến 23h59 ngày 15/01/2019